galaxy.forbanna.net
Nyheter
Informasjon
Spill
Tjenesteadministrasjon
Webmail

Spill

Voicechat:
Mumble: mumble.forbanna.net

Minecraft:

Server: mc.forbanna.net
 Vår egen Tekkit-lignende pakke. Serveren resettes skjelden og fokuserer mye på store prosjekter, tekniske løsninger og design.

forbanna.net 2001 - 2020
deg: ec2-34-234-207-100.compute-1.amazonaws.com (34.234.207.100)