galaxy.forbanna.net
Nyheter
Informasjon
Spill
Tjenesteadministrasjon
Webmail

Velkommen

Velkommen. Dette er brukerportalen for Forbanna net og Suntime's brukere.

Her finner du informasjon, driftsmeldinger, webadministrasjons verktøy og webmail.

Har du ellers noen spørsmål bruk IRC (#suntime @ ef-net) eller send en mail til admin.at.forbanna.net

Nyheter og driftsmeldinger.

15.09.16 - Oppdateringer på webben. Verktøy for administrasjon av mailkonto, maildomene og mysql database er tilbake under Tjenesteadministrasjon. Login til webmail har også fått en refresh.

forbanna.net 2001 - 2023
deg: ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com (44.192.38.49)